Sơ đồ xương cá

16 tháng 5, 2013
Tags:

1 nhận xét:

 1. Các bài viết khác :
  http://vuongminh8x.blogspot.com/2011/09/bieu-o-xuong-cabieu-o-nhan-qua-fishbone.html

  http://spiroupharmablog.blogspot.com/2010/05/ap-dung-so-o-ishikawa-e-phan-tich.html

  http://tech.vietfuji.com/tim-kiem-nguyen-nhan-theo-phuong-phap-bieu-do-xuong-ca/

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_Ishikawa

  http://vpc.vn/PortletBlank.aspx/A8771B23A55747178C42F6B3BC6FE359/View/cong-cu-cai-tien-nscl/Bieu_do_nhan_qua/

  http://kynang.7pop.net/2011/04/luoc-o-fishbone-giai-quyet-moi-goc-re.html

  http://topmanjsc.com/tu-van/7-qc-tools/7-qc-tools-7-cong-cu-co-ban-kiem-soat-chat-luong/attachment/nguyen-nhan-ket-qua/

  http://tuvaniso.org/index.php?option=com_content&view=article&id=383:bieu-do-nhan-qua-xuong-ca&catid=93:dao-tao-7-cong-cu-thong-ke-spc&Itemid=407

  Trả lờiXóa