Giá như tôi biết điều này trước khi học đại học

26 tháng 5, 2013
Tags: ,

1 nhận xét:

 1. Kỳ 2 : Chán nản trên ghế giảng đường
  http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/538753/chan-nan-tren-ghe-giang-duong.html

  Kỳ 3 : Những viên đá đặt sẵn
  http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/538926/gia-nhu-toi-biet-dieu-nay-truoc-khi-thi-dai-hoc-ky-3.html

  Kỳ 4 : "Chạy trốn" thất bại
  http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/539064/chay-tron-that-bai.html

  Kỳ 5 : Nếu bạn thi rớt thì sao
  http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/539237/neu-ban-thi-rot-thi-sao.html

  Kỳ 6 : Chuyện cô giáo tôi - Captain Bear
  http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/539415/chuyen-co-giao-toi-captain-bear.html

  Kỳ 7 : Giấc mơ.... tàu hủ của tôi
  http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/539529/giac-mo--tau-hu-cua-toi.html

  Kỳ 8 : Cái giá của thành công
  http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/539697/cai-gia-cua-thanh-cong.html

  Kỳ 9 ( cuối ) : Cháu tôi bỏ học giữa chừng...
  http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/539480/chau-toi-bo-hoc-giua-chung.html

  Trả lờiXóa